پنجشنبه سوم خرداد ماه

آب از سر ما گذشته است!

نشست مشورتی گروه آموزش و استعدادیابی را که دیده ام، متوجه شده ام که دور باطل ادامه دارد و داستان غم انگیز اینگونه همایش تکرار می شود.

راضیه سیف زاده مربی و مدرس بین المللی والیبال می گوید: از یاد نمی برم که چند سال پیش (86)، عده ای آمدند و نشستند و کمیته مربیان را بر عهده گرفتند. من و خانم سکنجی هم بودیم و آقایان هوتهم و مهرانپور، معمری و حسینی هم انتخاب شدند، معمری قهر کرد، مهرانپور به کیش رفت و هوتهم هم راهی کلاس کاناد شد و کمیته ابتر ماند و حالا هم شک نکنید که بسیاری از آقایان و خانمهای به ظاهر دعوت شده به اخراج خود خواسته تن خواهند داد. ویدیوی صحبت حاضرین را گوش کردم اصلا جامع الشمول نبود و حرفها همه تکراری بود و شما هم به خوبی می دانید با این دیالوگ های کلیشه ای و حرف های کتابی کارها درست نمی شود.

سیف زاده که یکی از چهار مدرس فعال کلاس های مربیگری بانوان در سطح جهان است می افزاید: خودتان خوب می دانید که فدراسیون والیبال اعتماد و اعتنایی به نظر کارشناسان ندارد و در واقع آب از سر همه ما گذشته است.

البرز ورزشی: راستی آیا بانویی که مدرس فدراسیون جهانی است، عضو تیم ملی هم بوده نباید در هیچیک از همایش دعوت می شد؟ چرا اینهمه نامهربانی و کم محلی وجود دارد؟