جمعه یکم تیر ماه

باران چشمه: سرپرست از اختیارات کامل رییس برخوردار است

سرپرست فدراسیون این اختیار را دارد که در راستای اهداف و برنامه های خود نیروها را جابه جا یا عزل و نصب کند.

سرپرست فدراسیون ورزش های  زورخانه ای در گفتگو با البرزورزشی ضمن بیان این مطلب افزود: اظهارات برخی افراد در مورد کنار گذاشته شدن آنها به منظور اهداف خاص درست نیست بلکه این موارد را باید در چارچوب اهداف و هماهنگی برای رسیدن به برنامه های آینده فنی ارزیابی کرد.

مهر علی باران چشمه اضافه کرد: بدیهی است هر مسئول فدراسیون دوست دارد با کسانی که هماهنگی بیشتری با آنان دارد کار کند. سیاست کاری مسئولان با یکدیگر تفاوت دارد و چه بسا مسئول یک فدراسیون کسانی را برای ادامه همکاری برگزیند که اعتقاد دارد بیش از دیگران او را در راستای اهداف یاری خواهند داد. من سال ها در تربیت بدنی نیروهای مسلح مسئولیت داشته و بخوبی با ریزه کاری های ورزش آشنایی دارم به عبارت دیگر با خانواده ورزش بیگانه نیستم حالا ممکن است عده ای  این تصور را داشته باشند که فلانی برای اهداف خاصی تغییرات ایجاد می کند حال آنکه من کمترین تغییرات را در فدراسیون داشته ام. این تغییرات اندک هم در چارچوب اختیارات و براساس هماهنگی و انسجام نیروها صورت گرفته است. به عبارت دیگر پاره ای تغییرات بنا به ضرورت و نیاز و در راستای سیاست های کلی بوده که جهت پیشرفت ورزش باستانی اتخاذ شده است.

وی در پایان تاکید کرد: به هر حال هدف ما این است تا زمانی که در فدراسیون باستانی حضور داریم  امور را در چارچوب مشورت، همفکری و خرد جمعی پیش ببریم. این مسیر می تواند در رشد و شکوفایی ورزش آیینی موثر واقع شود. با کسی خصومت نداریم و تلاش می کنیم  مطابق اهداف مورد نظر  و با آرامش و همدلی، مسیر ورزش باستانی را در مسیر موفقیت و گسترش آن در کشور پیش ببریم.

احمد دباغ