جمعه یکم تیر ماه

کرونا فوتبال تهران را متوقف کرد

فوتبال تهران تا زمان نامشخص تعطیل شد.

فوتبال تهران تا زمان نامشخص تعطیل شد. از کل بازی های فوتبال تهران تنها رقابتهای فوتبال جوانان ونونهالان ناتمام مانده است.دوهفته پایانی به علت شروع موج چهارم کرونا به تعویق افتاد.
البته لازم به ذکر است کامیابی مسئول بازی های جوانان و پاک ضمیر مسوول مسابقات رده امید تلاش زیادی کردند تا مسابقات برگزار شود اما ستاد ورزش کرونا مانع از این موضوع شد. حال باید دید چه زمانی کرونا فروکش می کند و دستور ادامه بازیها صادر می شود.