جمعه یکم تیر ماه
دنیای توپ و سبد؛

غول های بسکتبال در تهران

فدراسیون بسکتبال کشورمان از تیم های مطرح اروپا دعوت کرد که برای انجام بازی های تدارکاتی به تهران سفر کنند، رویارویی با غول های بسکتبال دنیا نه تنها برای بازیکنان ایرانی بلکه برای دوستداران توپ و سبد آموزنده ، جذاب و خاطره آمیز خواهد بود دعوت از تیم های بزرگ روسیه ، صربستان و یونان یکی از اقدامات فدراسیون بسکتبال خواهد بود.

فدراسیون بسکتبال کشورمان از تیم های مطرح اروپا دعوت کرد که برای انجام بازی های تدارکاتی به تهران سفر کنند، رویارویی با غول های بسکتبال دنیا نه تنها برای بازیکنان ایرانی بلکه برای دوستداران توپ و سبد آموزنده ، جذاب و خاطره آمیز خواهد بود دعوت از تیم های بزرگ روسیه ، صربستان و یونان یکی از اقدامات فدراسیون بسکتبال خواهد بود.


نویسنده:ج دوستدار