دوشنبه هشتم خرداد ماه

صیدهای تازه نارنجی پوشان با کارخانه

شفیعی که پارسال در ارومیه بازی می کرد، امسال بار دیگر به سایپا بازگشت. استارت وی از تیم کاله آمل بود، سوای شفیعی، محمدرضا موذن لیبروی تیم ملی و باشگاه پیکان هم سایپایی شد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، مصطفی کارخانه همچنین بازیکن جوان و مازندرانی این تیم عیسی ناصری را هم حفظ کرده است و به احتمال زیاد امیرحسینی نیز همچنان به عنوان پاسور در خدمت نارنجی پوشان خواهد بود. درباره دستیاران کارخانه هم از چند نام سرشناس اسم برده می شود.