شنبه بیست و یکم فروردین ماه
نیم نگاه...

عزیزی خادم در راه هیچستان

زمانی که انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد با وجود همه نا امیدی ها و حواشی زیادی که انتخابات این رشته داشت به خود نهیب می زدیم که فوتبال ایران می تواند برخیزد و دوباره سرپای خود بایستد و آقای قاره آسیا باشد اما در این حال می دانستیم که به کارهای گران باید مرد کار آزموده فرستاد.

زمانی که انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد با وجود همه نا امیدی ها و حواشی زیادی که انتخابات این رشته داشت به خود نهیب می زدیم که فوتبال ایران می تواند برخیزد و دوباره سرپای خود بایستد و آقای قاره آسیا باشد اما در این حال می دانستیم که به کارهای گران باید مرد کار آزموده فرستاد.


تلاش ما بر این بود که همراه با افکار عمومی و عزم ملی جو مثبتی را در عرصه رسانه ای فوتبال ملی رقم بزند اما دیری نپایید که سقف انتظارات ما از فدراسیون جدید  فرو ریخت و متاسفیم که ناچاریم بنویسیم اولین نمره صفر در کارنامه آقای عزیزی خادم ثبت شد تا ناباورانه بنویسیم که ایشان نمی توانند چرخ عظیم فوتبال ایران را به حرکت درآورد انتخاب آقای خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی نمونه ای از بی توجهی از رئیس فدراسیون و والای این ورزش است که بزرگ مردانی دارد نام اور و مورد تائید به احترام فوتبال آسیا و جهان است. این انتصاب متاسفانه توهینی آشکار به همه خادمان و فرهیختگان فوتبال است که در جمع خود شخصیت هایی چون حسین کلانی و... دارد. آیا این سمت آنقدر بی اهمیت است که هر فردی بتواند آن را در دست بگیرد؟ آیا بازیکنان ملی ما که دور دنیا را گشته اند و در بهترین لیگ های دنیا بازی کرده اند از فرد منصوب شده جدید حرف شنوی دارند؟ تازه پس این همه چهره های زحمت کش که سال ها در فوتبال ایران عرق ریختن برای تیم ملی عمر و جوانی گذاشتند تحصیلات اکادمیک دارند و چم و خم مدیریتی و سرپرستی را آموخته اند کجا باید به کار گرفته شوند؟
واقعا برای این فدراسیون تاسف میخوریم که خود زمینه های آشفتگی ذهنی روانی و شخصیتی جامعه فوتبال را کلید زده اند آقای خادم باید بدانند که ارباب این رشته نیستند او اگر شایستگی داشته باشد باید مفتخر باشد که خادم جامعه ی شریف و نجیب فوتبال است که فعلا چنین رفتاری را از ایشان نمی بینیم فقط می توانیم بنویسیم آقای عزیز! این ره که میروی به هیچستان است.
نویسنده:  رضا اسماعیلی