جمعه یکم تیر ماه
آقای خورشیدی جایگاه شما در فوتبال محفوظ است؛

هر پستی را نباید قبول کرد!

کارشناسان فوتبال و اهالی رسانه عناد و دشمنی با خورشیدی ندارند،مخالفت این طیف به جهت موقعیت خطیر تیم ملی و حساسیت امور است که از عهده شما خارج است! 

کارشناسان فوتبال و اهالی رسانه عناد و دشمنی با خورشیدی ندارند،مخالفت این طیف به جهت موقعیت خطیر تیم ملی و حساسیت امور است که از عهده شما خارج است! 
پس از مخالفت علنی و یک‌پارچه اهالی فوتبال و رسانه با انتخاب خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی،شاهد واکنش ایشان‌بودیم.
این قسمت از اظهارات خورشیدی قابل تامل بود که گفتند: من را به کدام گناه می زنید!
اولا باید گفت:احترام افراد و بیان تحلیل ها و نقدها باید منصفانه و عاری از پرخاشگری و هتک حرمت افراد باشد.
باید بپذیریم بعضی از افراد و همکاران‌رسانه این اصول اولیه اخلاقی را رعایت نکردند و بی محابا به ایشان تاختند
در این زمینه ایراد اصلی متوجه رئیس فدراسیون فوتبال است که بر خلاف وعده های انتخاباتی عمل کرد.
وی با تکروی و بدون مشورت با هیات رئیسه،این اقدام را به اجرا گذاشت.
این‌مسائل مهم که پای مصالح و منافع ملی است را نباید با رفیق بازی ومصلحت اندیشی پیش برد.
همانطورکه اعتقاد داریم‌ مربیان باید پله پله مدارج‌پیشرفت را طی کرده و از تیمهای پایه کار را شروع کنند ،این‌موضوع در باره هدایت و مدیریت تیم های ملی هم صادق است.
آقای خورشیدی؛ اگر شما را بر مصدر امور سر پرستی تیم ملی نوجوانان قرار می دادند هیچکس مخالفت نمی کرد.
اما اینکه‌ فردی چون شما را بر اساس برخی ملاحظات در مهمترین رکن تیم‌ملی بزرگسالان قرار دهند محل اختلاف و متاقشه است.
ایراد بعدی متوجه شخص شما است!
شما بر  اساس کدام توانایی،پیشینه و تجربه قبلی این‌پست خطیر را پذیرفتید؟
مگر هر پیشنهاد و پستی را باید قبول کرد؟
صادقانه به شما می گویم این افراد که پست مهم سرپرستی را به شما دادند ،بزرگترین جفا را به تیم ملی و شما روا داشتند.
بنابراین‌مشفقانه از شما می خواهم،با شجاعت‌ و تامل تصمیمی منطقی بگیرید و به نظرات کارشناسان و اهالی رسانه بگذارید و با کناره گیری از پست محوله ،اجازه دهید این وظیفه به فردی تواناتر و کارآمدتر سپرده شود.

نویسنده: احمد میرزاییان