دوشنبه هشتم خرداد ماه

ایراد قانونی مجلس به سعادتمند

مجلس به دریافت حقوق از سوی رییس مدیرعامل استقلال در زمانی که رییس هیئت مدیره این باشگاه بود ایراد قانونی گرفت.

احمد سعادتمند سال گذشته و خیلی قبل تر از آنکه به عنوان مدیرعامل استقلال انتخاب شود در نقش رییس هیئت مدیره این باشگاه فعالیت می کرد و در مدتی که در این پست مشغول به کار بود از باشگاه حقوق دریافت می کرد.دیروز کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در صحنه علنی به ایرادهای قانونی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداخت و در بخشی از آن اعلام کرد که سعادتمند چون همزمان کارمند وزارت ورزش و جوانان بوده حقوقی که به عنوان رییس هیئت مدیره دریافت می کرده را باید برگرداند.
لازم به توضیح است آقای احمد سعادتمند در زمان تصدی ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال، همزمان کارمند وزارت ورزش و جوانان بوده که در خردادماه ۱۳۹۸ استعفا داده‌اند، لیکن قبول استعفا و انتصاب فرد جایگزین تاکنون مشخص نشده است. بدیهی است هرگونه پرداخت‌های صورت گرفته به ایشان بابت حقوق و مزایا در قبل شغل دوم (هیئت مدیره) می بایست مسترد شود.