جمعه یکم تیر ماه
کلاس اولی ها هم این انتخاب‌ها را نمی پذیرند؛

رئیسی که خود را در گوشه رینگ قرار داد!

زمانی که اغراض سیاسی ، رفیق بازی و تک‌محوری و ندانم‌کاری در انتخاب و گزینش نفرات‌ حاکم شود ،بدیهی است کار گروهی و خرد جععی زیر سوال می رود و اختلافات بروز می کند.

زمانی که اغراض سیاسی ، رفیق بازی و تک‌محوری و ندانم‌کاری در انتخاب و گزینش نفرات‌ حاکم شود ،بدیهی است کار گروهی و خرد جععی زیر سوال می رود و اختلافات بروز می کند.


اظهارات اخیر عزیزی خادم در مورد اوضاع و احوال فوتبال کشور و برنامه های تدارکاتی تیم ملی به وضوح نشان داد که ایشان راهی غلط را می پیماید.
وی در ابتدای کار از بروز مشکلات فراوان‌   در زمینه تشکیل اردو در کیش و تهیه بلیت هواپیما‌ صحبت کرده و تصریح نموده ،به دلیل دیون گذشته ،هیچ شرکت هواپیمایی بلیت به فدراسیون نمی دهد و...
وی در بخش دیگری در خصوص انتخاب معنادار  خورشیدی به‌عنوان  سرپرست تیم ملی گفته است ،با چند نفر در این ارتباط صحبت کردم ،اما آنها این پست را قبول نکردند.
این نظرات ‌ ابتدایی موید این نکته مهم است که عزیزی خادم به اشتباه وارد این کار زار شده است.
آقای خادم اگر شما به واقع به دنبال‌ اصلاح‌امور بودید ،برای انتخاب فرد صالح به عنوان‌سرپرست از  وحید هاشمیان‌کمک‌می گرفتید و از نظرات علی جوادی به عنوان‌مشاور امین و کار بلد بهره می بردید.
متاسفانه شما همه این نفرات را به بازی گرفتید  و با رفیق بازی و انتخاب غلط ،شرایط را برای استعفا و کناره گیری علی آقای جوادی فراهم کردید.
(گفتنی است به عنوان یک همکار قدیمی  و یار نزدیک به ایشان از ابتدا با حضور جوادی در فدراسیون مخالف بودم. اما
شجاعت و تصمیم قاطعانه ایشان برای کناره گیری را هم باید ستود،که منافع و مصالح ملی را به حفظ موقعیت شغلی  وفردی ترجیح داد).
امروز همه باور دارند کلیه بازیکنان قدیمی تیم‌ملی  و چهره های شاخص  فوتبال کشور  بخوبی می توانستند امور سرپرستی را عهده دار شوند.
اگر شما از مشاوران امین سود می بردید و تک محوری نمی کردید این کار  با مشورت با  نفراتی چون حشمت‌مهاجرانی ،امیر حاج رضایی ،مرتضی محصص و دکتر ذوالفقار نسب به سادگی قابل انجام‌بود و این غائله درست نمی شد.
این‌نفرات به سادگی و با هماهنگی با وحید‌هاشمیان  و میرشاد ماجدی،فردی کار بلد را به عنوان سرپرست بر می گزیدند.با این‌کار شما خود را  بی دلیل وارد معرکه نمی کردید وفوتبال را به‌بیراهه نمی بردید.
در مورد مشکلات‌مالی و تهیه و تدارک تیم‌ملی هم‌باید گفت :مگر از روز اول با‌ این شرایط و مشکلات‌مالی فدراسیون  آشنا نبودید؟
کوچک و بزرگ قبل از انتخابات بانک بر آوردند که نامزدها باید با شناخت وآگاهی از دیون مالی و بدهی های تلنبار شده در‌فدراسیون وارد رقابت شوند.
همه کارشناسان از ابتدا  تاکید کردند که نامزدها باید اهداف بلند اقتصادی داشته‌باشند و با آورده مالی وارد گود شوند.
آقای خادم شما که با بلند‌پروازی و با وعده های آنچنانی  از رفع و رجوع مسائل اقتصادی فدراسیون‌سخن می گقتید،چگونه است در ابتدای کار از مشکلات بلیت و تشکیل اردو در کیش گلایه می کنید‌و...!
مجموعه این‌تصمیمات و اظهارنظرهای متفاوت‌از سوی عزیزی خادم‌ را باید بلای جان تیم‌ملی تلقی کرد.
تیمی که‌نیاز جدی به اتحاد،صمیمیت و یکپارچگی داشت ،حالا با امواج انتقادی فراگیر  از سوی کارشناسان  واهالی رسانه روبرو شده است.
اگر رئیس جدید با اصرار و ابرام‌ راه خود را بپیماید، و به نصایح و نگاه مشفقانه اهالی رسانه و متخصصان امر توجه نکندیقینا تیم ملی و فوتبال ما از اهداف خود دور خواهد شد و در پی آن عمر ریاست‌ او در صندلی ساختمان سئول کوتاه خواهد بود.

نویسنده: احمد میرزاییان