پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

کارخانه: شهرام محمودی جراحی می کند

سرمربی جدید تیم والیبال سایپا از مذاکره با امیر غفور، سید موسوی و محمدجواد معنوی نژاد خبر داد.

مصطفی کارخانه به البرز ورزشی گفت: در صحبت هایی که با امیر غفور و سید موسوی انجام داده ایم، به طور ضمنی پذیرفته اند که در شرایط کرونایی والیبال در اروپا در ایران بمانند و بازی کنند ولی همه چیز بستگی به تصمیمات سه چهار روز آینده آنان دارد.

کارخانه با تایید تمدید قرارداد مصطفی حیدری، سامان فائزی، آرمین تشکری و مجتبی قلی زاده افزود: از معنوی نژاد خواسته ایم تا بار دیگر با سایپا قرارداد ببندد، وی اگر به خارج نرود، بحث استخدام قدرتی زن تیم خاتمه می یابد ضمن اینکه در قطر پاسور رضا صفایی و امین اسمعیل نژاد تمایل به ادامه همکاری دارند.

کارخانه درباره شهرام محمودی گفت: متاسفانه شهرام ناچار است کمرش را جراحی کند و عملا استفاده از وی امکانپذیر نخواهد بود.