دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

گزارش تحقیق و تفحص بایگانی نشود!

مانند مار گزیده ای که از ریسمان سیاه و سفید واهمه دارد ،بیم آن داریم با شروع کار مجلس جدید و منازعات همیشگی جناح ها،گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم در باره عملکرد سرخابی ها بایگانی شود!

انتظار جامعه ورزش از نمایندگان جدید مجلس این است که مجدانه و سریع، مطالبه هواداران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را پیگیری نمایند.
گزارش اخیر مجلس دهم متوجه ادوار گذشته بود.اینک نمایندگان مردم در مجلس یازدهم باید عملکرد سوال برانگیز و سراسر ابهام آمیز سرخابی ها را در سالهای ۹۷ و ۹۸ را مورد مداقه و بررسی قرار داده و در مبارزه با فساد دامنه دار در فوتبال با عزم جدی وارد شوند.
متاسفانه عرصه ورزش هم از منازعات و مجادلات جناحی بی نصیب نمانده و آسیب این تفکرات سیاسی، لطمات جدی به ارکان ورزش وارد ساخته است.
به یاد داریم برای تهیه طرح جامع ورزش در سنوات گذشته،تا چه اندازه مطالعه ،تحقیق ،بررسی و تلاش شبانه روزی صورت گرفت،اما با تغییر دولت و روی کار آمدن مدیر جدید ورزش ،چگونه این طرح بایگانی شد!
در واقع هر آنچه مدیران قبلی رشته بودند ،توسط مدیران جدید پنبه شد!
حال این ترس و دلمشغولی وجود دارد که ماست سفید مجلسیان دهم را نمایندگان جدید سیاه ببینند و هر آنچه که آنها مصوب کرده اند ،به یک باره "هوا" شود!
راست حسینی به دولت و نمایندگان‌بگوییم که مردم‌،امیدی به مبارزه جدی با فساد در ورزش ندارند.چنانکه در موضوع نابسامان و به هم ریخته خودرو هم ،نارضایتی عامه مردم علنی و آشکار بود و نفوذ دلالها، و واسطه ها در این بازار مکاره و همراهی مدیران مربوطه همه را عذاب داد.
پذیرفتنی نیست در برهه ای که بیکاری بیداد می کند و با شیوع بیماری کرونا ،مردم در تنگنا ی جدی قرار دارند ،عده ای با تاراج بیت المال و به حراج گذاشتن پول مردم ،این چنین خسارت جبران ناپذیر به ورزش و فوتبال کشور تحمیل کنند.
این افراد باید جوابگوی عملکرد غلط خود باشند و نهادهای نظارتی هم با جدیت این مطالبه عمومی را پاسخ گویند.
دستور العمل اخیر وزارت ورزش در مورد ممنوعیت حضور بازیکنان و مربیان خارجی در پرسپولیس و استقلال حرکت خوبی بود که باید در تمام باشگاهها عینیت پیدا کند.
باید تفکر استفاده ار مربیان داخلی در ورزش را در جامعه محقق کنیم و به جوانان ورزشکار خود اعتماد کنیم.
شاید در مقاطعی خاص و در رشته هایی حساس نیاز به مربی خارجی داشته باشیم ،اما این تفکر نباید در ورزش اشاعه پیدا کند و..
باید یاد بگیریم همسو با سیاست های نظام و با شعار ما می توانیم ،فضا و شرایط را برای حضور پررنگ مربیان و ورزشکاران داخلی باز و هموار کنیم و مهم تر از آن با نظارت جدی بر عملکرد مدیران ورزش ،راههای فساد را مسدود و با خاطیان برخورد جدی و قهر آمیز داشته باشیم.