جمعه یکم تیر ماه

دکتر سیفی باید به کشتی همدان ورود کند

ناکامی نوجوانان کشتی همدان حاصل ضعف عملکرد رییس هیات استان است

نتایج ضعیف آینده سازان کشتی استان همدان در مسابقات انتخابی اخیر صرفا به دلیل ضعف مدیریت هیات و بی توجهی او نسبت به کشتی استان بوده.
البرزورزشی با مرور بر عملکرد هیات های کشتی در بخش پایه این بار به کشتی پایه  استان همدان ورود کرده که چرا این استان طی این چند سال اخیر نتایج قابل قبولی ارائه نکرده و نسبت به گذشته پسرفت داشته، با این وجود سابقه نداشت در رده سنی نوجوانان با  این همه ضعف روبرو باشیم. دلیل این ضعف بی توجهی رییس هیات نسبت به دوره قبل توانستیم ۴ مدال از گردونه مسابقات کشتی آزاد رده سنی نوجوانان کسب کنیم اما در مسابقات اخیر رامسر بسیار ضعیف تر ظاهر شدیم. البته مربیان  برنامه ریزی مناسبی داشتند و مسعود مصطفی جوکارنایب قهرمان المپیک و مدیر فنی تیم های استان نیزجدیت داشت تا کشتی رده های پایه را احیا کند اما متاسفانه رییس هیات حمایت و پشتیبانی لازم را انجام نداد. ایشان با وعده بهبود اوضاع کشتی همدان و حمایت مادی توانست نظر بزرگانی چون برادران جوکار را برای کسب کرسی ریاست جلب کند اما بعدا معلوم شد وعده های او واقعی نبوده و در واقع نتوانست انتظارات را بر آورده کند.
متاسفانه با فضای موجود امید چندانی به آینده کشتی همدان نداریم. مسئولین باید توجه داشته باشند وقتی ما قهرمانان بزرگی چون مسعود مصطفی جوکار و سعید ابراهیمی داریم چرا باید هدایت کشتی استان را به افراد ناشناخته بسپاریم؟ خوشبختانه دکتر حمید سیفی مدیر کل ورزش و جوانان استان، خود از قهرمانان شناخته شده کشتی است که انتظار می رود با درایت و تجربه ای که از وی سراغ داریم بتواند هر چه زودتر وضعیت این ورزش را در سطح استان ترقی دهد. با توجه به استعدادهای موجود در همدان این اطمینان را می دهم حتی ما بتوانیم در کشتی فرنگی نیز حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم؛ به شرطی که مسئولیت کشتی استان به دست چهره شاخص و توانمند بسپاریم. امروزه زمام امور ورزش مازندران به دست قهرمان شاخصی چون حسن رنگرز سپرده شده و رییس هیات کشتی هم عسگری محمدیان قهرمان بزرگ المپیک است. خوشبخنانه الان در همدان هم یک قهرمان ارزنده  سکان ورزش را در دست دارد و شایسته است عنان هیات به دست قهرمان المپیکی چون جوکار سپرده شود.