جمعه یکم تیر ماه

علیزاده به بلغارستان می رود

ناصر علیزاده پدیده جدید کشتی فرنگی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با صلاح دید محمد بنا سرمربی ملی کشتی فرنگی به گزینشی بلغارستان اعزام خواهد شد.

ناصر علیزاده پدیده جدید کشتی فرنگی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا با صلاح دید محمد بنا سرمربی ملی کشتی فرنگی به گزینشی بلغارستان اعزام خواهد شد تا اخرین وقت ایران را در وزن 87 کیلو برای کسب سهمیه آزمایش کند.

بعد از ناکامی حسین نوری در گرینشی قزاقستان کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت تا از ناصر علیزاده برای گرفتن تنها سهمیه باقی مانده کشتی فرنگی استفاده کند.