جمعه یکم تیر ماه

بعد از استقلال، نوبت زلزله پرسپولیس است

غرش استقلال در جده بد جوری اتش بر خرمن الااهلی عربستان انداخت.

غرش استقلال در جده بد جوری   اتش بر خرمن الاهلی عربستان انداخت.شدت این غرش به حدی بود که نظام تیم داری وسازمان باشگاه داری الاهلی را برهم ریخت.استعفا وفرار مدیران باشگاه عربستانی از مسیولیت های خود ،نشان از اقتدار بچه های ایرانی به رنگ ابی را به تصویر کشاند. اکنون وامروز نوبت پرسپولیس است تا زلزله دوم را ایجاد سازد.پرسپولیس بعد از شکست تیم الوحده ،حالا به فکر مات کردن الریان است.پرسپولیس هم باید مثل استقلال دیده شود.بعداز اتشفشانی که در جده اتفاق افتاد ،اکنون منتظر زلزله در گوان هند از سوی پرسپولیس هستیم.گل محمدی به ترکیب اصلی ونهایی خود راه یافته است. تیمی که قرار است گل محمدی امروز روانه میدان سازد،تمام قد تهاجمی وتمام قد میل به بازی روبه جلو دارد.گل محمدی باید در این میدان ضعف های بازی اول خودرا پوشش داده تا بازی تهاجمی تعریف واقعی خودرا پیدا کند. در بازی اول شعاع حرکتی وینگرهای پرسپولیس کم رنگ دیده شد.در کنار ان پاس های قطری ضریب کمتری داشت.گل محمدی باید این دو نقیضه را امروز بر طرف سازد تا پرسپولیس شکل وشمایل تیم زلزله را به خود بگیرد. البته دیده شدن این دو نکته که ضعف پرسپولیس تلقی شد طبیعی است چون بازی اول به حساب می امد وریسک واحتیاط اجازه نمی داد تا از چارچوب وظایف محول شده خارج شد.الریان تیم قابل مطرح در قطر ودر فوتبال اسیا است.اما در برابر آوازه وقدرت پرسپولیس نمی تواند صاحب جایگاهی در سکوهای بالای جدول باشد. شاگردان گل محمدی می توانند با تجمع مردان خط میانی،  ضمن در اختیار گرفتن نبض بازی در مرکز ثقل زمین با اصل حمایت از مرد پا به توپ وایجاد پوشش در لایه ها،فضاوشعاع حرکتی مردان الریان را مسدود کرده تا اینبار وبعداز آتشفشان استقلال شاهد زلزله در گوان هند ازسوی پرسپولیس باشیم.

نویسنده: اکبر عزیزی