جمعه بیست و نهم تیر ماه

گرشاسبی: چونه والیبال پیکان کوچک شد

تکلیف پرافتخارترین تیم والیبال آسیا چه می شود، چرا از پیکان در بازار نقل و انتقالات خبری نیست؟

دکتر حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پیکان در این باره به البرز ورزشی گفت: امروز فردا بودجه ما مشخص می شود ولی در مجموع چونه والیبال را بسیار کوچک گرفته اند، بودجه پارسال این تیم حدود چهار و نیم میلیارد بود امسال اما می خواهند کمتر کنند، ولی تیم خواهیم داشت.

وی درباره کادرفنی تیم نیز گفت: دو سه نفری به ما برنامه داده اند اول باید تکلیف بودجه معلوم شود، من هم از افتخارات والیبال پیکان باخبر هستم ولی اعتبار دست مدیران است.

گرشاسبی درباره فوتبال پیکان هم گفت: امروز در این باره هم جلسه داریم ولی کادرفنی فوتبال همان گروه سال پیش خواهند بود.

وی درباره تشکیل تیم کشتی پیکان هم گفت: با این قضیه موافقت نشده است.