جمعه یکم تیر ماه

پرسپولیس صیقل خورد

سه گل مدرسه ای سه گل تمرین شده پرسپولیس، نسخه تیم پر هزینه الریان قطر را بدجوری پیچاند.

پرسپولیس برای عبور از الریان فقط یک نیمه فشار جدی وارد آورد. البته یحیی با استفاده از تجربیات بازی اول، در بازی دوم پرسپولیس را به گونه ای روانه میدان کرد تا چهره پرسپولیس واقعی دیده شود. به دنبال پیروزی پر گل استقلال،ا ینبار پرسپولیس بازی پر گلی را به نمایش گذاشت تا غرب فوتبال  اسیا به آتش کشیده شود. یحیی این بار وبر خلاف بازی اول هیچگونه محدودیتی برای وینگرها قائل نشد. آزادی عمل و درست بر خلاف بازی اول وجود داشت. اضافه شدن مردان خط میانی به خط حمله به صورت نا محدود در دستور کار دیده شد تا کامیابی نیا در دهانه دروازه الریان گلزنی کند. شعاع حرکتی وینگرها چنان شرایطی را برای الریان ایجاد کرد تاالریان به بی نظم ترین تیم تبدیل شود. ارسال پاس های قطری واضافه شدن کامیابی نیا ونور الهی عملا پرسپولیس تک مهاجم را به سه وچند مهاجم تبدیل کرد.عالیشاه موتور جنگنده بود.نعمتی خستگی ناپذیر نشان می داد تا همراه با پهلوان کناره های تیم الریان به اتوبان تبدیل شود.  شهریار مغانلو تک مهاجم ثابت بود. او با خستگی بیگانه است وانقدر جنگید وچرخید تا در لحظاتی که نفسش تازه چاق شده بود پایش به گل در پرسپولیس باز شود.دوگل از سه گل را به ثمر رساند تاخودرا بر همگان به اثبات برساند. پرسپولیس  به آتش بازی خود ادامه می دهد، درست مانند استقلال که در روز اول سر دسته عربها را به اتش وخاک وخون کشاند.

نویسنده:  اکبر عزیزی