دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

برگزاری مجمع شهرستان های کشتی مازندران

جلسه مشترک روسای هیات های کشتی شهرستان های مازندران برای انتخاب پنج عضو رای دهنده در مجمع انتخابات ریاست هیات استان در تالار اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.

در پایان این نشست آقایان حمید، محمدنژاد(بابل)، مجتبی حسین پور(نوشهر)، بهرام موسوی(چالوس)، مسعود واحدی(سیمرغ) و قوام مقصودی(نور) به عنوان پنج عضو رای دهنده در مجمع برگزیده شدند.

حمید محمدنژاد یکی از ۱۱ کاندیدای احراز ریاست هیات کشتی مازندران است و با توجه به انتخاب پنج عضو رای دهنده، از هم اکنون بخت اول انتخاب به شمار می رود.

زمان برگزاری مجمع انتخابات هیات کشتی مازندران به زودی مشخص می شود.