دوشنبه هشتم خرداد ماه

تابش نژاد سرمربی جدید ورامین

سرمربی جدید تیم والیبال شهرداری ورامین همانند پارسال یک شهرستانی است. مجید تابش نژاد که مشهدی است، سال ها در تیم ملی ایران بازیکنی فیکس بود و دوره مربیگری بین المللی را هم با موفقیت طی کرد. وی یکی از خوش رفتار ترین بازیکنان تیم ملی در دهه هفتاد بود.

شهرداری ورامین امسال نیز یک مربی جدید رو کرد؛ مجید تابش نژاد که از تکنیکی ترین بازیکنان تیم ملی در دهه ۷۰ بود ، کارت مربیگری بین المللی هم دارد وی پارسال مشاور فنی تیم کنار غیاثی و نجاتی بود. آقا مجید که همان فیروز تابش نژاد است از زمانی که در مشهد بازی می کرد از نظر اخلاق و بازی نمونه بود.