یکشنبه پنجم تیر ماه
با شانزده تیمی شدن لیگ مخالفم

جزیده: هر سه لیبروی تیم ملی عالی تمرین می کنند

تمرینات تیم ملی والیبال با پیوستن میلاد عبادی پور کامل می شود.

عظیم جزیده مربی تیم ملی والیبال افزود: به تمرینات تیم ملی با آرامش و نظم خاصی زیر نظر آقای الکنو ادامه دارد و قرار است حمیدحسین توتخته و میلاد عبادی پور ظرف یکی، دو روز آینده به تیم بپیوندد. جزیده که در دورن بازیگری در تیم ملی دو بار در سال های 79 و 84 جایزه بهترین لیبروی باشگاه های آسیا را به خود اختصاص داده بود، درباره کیفیت کار لیبروهای تیم ملی نیز گفت: هر سه لیبروی تیم ملی محمدرضا حضرت پور، سیامک مرندی و آرمان صالحی بسیار خوب کار می کنند و صالحی با وجود جوانی و کم تجربگی پا به پای دو لیبروی باتجربه به پیش می رود. اما اعزام این بازیکنان بستگی به نظر سرمربی تیم ملی دارد.

وی درباره غیبت محمد وادی که دچار کرونا شده است، گفت: فعلا با دو پاسور تمرین می کنیم اما آقای وادی امروز نیز تست داده است و چنانچه جواب منفی باشد، فردا به جمع اردونشینان می پیوندیم.

سرمربی موفق فصل پیش تیم شهرداری گنبد درباره بحث افزوده شدن تعداد لیگ های تیم برتری نیز گفت: به اعتقاد من ظرفیت واقعی لیگ ما 12 تا 14 تیم است و دیدید که پارسال دو، سه تیم انتهای جدول فقط یکی، دو پیروزی داشته اند؛ بنابراین به عنوان یک مربی مخالف افزایش تعداد تیم ها هستم ولی اگر اراده فدراسیون بر 16 تیمی لیگ برتر است باید تیم های جدید آنقدر امکانات داشته باشند که خلاء موجود را با استخدام بازیکنان خوب خارجی پر سازند.

گفت و گو: جمشید حمیدی