چهارشنبه سوم مرداد ماه

صلواتی: انتخابات فدراسیون زورخانه ای مهندسی شده است

امیر صلواتی قهرمان اسبق تیم ملی و نماینده کمیته داوران پهلوانی طی تماسی به خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی گفت: بعد از گذشت یک دهه شرکت در تمامی مسابقات و کسب عناوین مختلف کشوری ، آسیایی و جهانی در دهه 70و 80 از سال 1384وارد عرصه داوری در رشته زورخانه ای و کشتی پهلوانی شده ام، از سال 96هم به عنوان دبیر کمیته داوران انجام وظیفه کرده و در این سال ها در هر مسابقه ای سرپرست داوران بوده ام.

با تمام ابن احوال طبق لیستی که از طرف فدراسیون ،برای انتخابات ریاست فدراسیون اعلام شده، در کمال ناباوری از اینجانب به عنوان نماینده داوران دعوت به عمل نیامده و شخص دیگری را به عنوان نماینده داوران معرفی کرده اند. فرد جایگزین طی 4سال گذشته از آن دسته داورانی بوده که کمترین قضاوتها را در مسابقات انجام داده و قطعا در کمیته داوران افراد شایسته تر و کهن کسوت تر از این آقا زیاد داریم ولی با توجه به مهندسی انتخابات که توسط سرپرست فدراسیون بوجود آمده این فرد را معرفی کرده اند،لذا اکثر داورانی که در این 4سال در مسابقات حضور داشته و مستمر انجام وظیفه کرده اند از این تصمیم به شدت شاکی هستند.
وی افزود:بنده به عنوان نماینده داوران از شخص وزیر محترم ورزش عاجزانه تقاضامندم نسبت به چینش مهندسی شده توسط فدراسیون ورود کند تا موجبات برگزاری یک انتخاب عادلانه  فراهم شود.همانگونه که می دانید ورزش زورخانه ای بر پایه عدل،انصاف،وفاداری،
دستگیری از ستمدیدگان،یاری ضعفا ،و.....بنیان گذاری شده است پس در این مورد نگذاریم به خاطر تکیه زدن برخی افراد  به صندلی ریاست این بنیادهای قشنگ خدشه دار شود.

این انتخابات قطعا و با شواهد بسیار از طرف سرپرست و تیم همراهشان مهندسی شده است چون از سه ،چهار ماه پیش با سفر به استانهای مختلف ( البته با پول بیت المال) و اعطای پست های مختلف به روسای هیئتهای استانی، زمینه مهندسی در سطوح مختلف را فراهم و جاده را برای انتخاب خود فراهم کرده است.
نویسنده: احمد دباغ