دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

مسلمی: در هند تمام اماکن ورزشی تعطیل شده است

همت مسلمی مربی حسن یزدانی که از طرف فدراسیون کشتی به یکی از باشگاه های کشتی ارتش هندوستان رفته طی تماسی با خبرگزاری البرز ورزشی گفت که در هندوستان تمامی فعالیت های ورزشی از جمله کشتی تعطیل شده است.

وی ادامه داد: من هم به ناچار در هتل محل سکونت خود ماندم و
هیچ کاری هم نمی توانم بکنم چرا که باید تا دو ماه در همین اتاق خودم بمانم. بیرون شهر هم پلیس اجازه نمی دهد برویم. من از مدیر باشگاه تقاظا کردم که به من مرخصی بدهد این دو ماه را بروم ایران
پیش زن و بچه هایم ولی موافقت نکردند.

پرسش خبرنگار البرز: چطور به مربی گرجستانی اجازه خروج دادند اما شما نه؟
مسلمی گفت مربی گرج قرار داد خودش را یکطرفه فسخ کرده و تا 8 ماه هم اجازه ورود به هندوستان ندارد. در ضمن دولت هند بخشنامه ای را صادر کرده که مربیان خارجی باید تا دو ماه حقوق ماهیانه نگیرند. من هم مجبورم این دو ماه سخت را بگذرانم
امیدوارم خدا شر این ویروس را از کل دنیا ریشه کن کند.