جمعه بیست و نهم تیر ماه

کاکو ها؛ آوارگان ورزش؟!

در ادامه بررسی اوضاع والیبال شهرستانها به دیار کاکو ها می رویم استانی مستعد که اگر در استاندارد های ورزش حرفه ای مردان به‌پای اصفهان و ارومیه نمی رسید اما بازیکنان نام آوری داشت که هر یک در دوران خود آوازه ای رسا داشته اند.

خواهر و برادر سجادی،عندلیبی،سلفی،محمد نجاتی،حمید هادی زاده،رضا ابر اهیمی،رهبر اسفندیاری ،محمد رضادفدایی،برادران رضوی و…در سطح ملی حصور موفقی داشتند و در بانوان نیز علی رعم‌کم توجهی ها پوران زارع،نگار کیانی،،مینا روستا،الهام فلاح‌و…چند بازیکن ممتاز در تیم ملی بازی کرده اند اما از نطر دورن استانی خبری و حرکتی به چشم‌نمی آید و فقط هیات شهر شیراز با سیلی صدرت سرخ نگه می دارد ،انگار استانی با اینهمه منابع استانی والیبالش را رها کرده است حمید رضا هادی زاده مربی و بازیکن شاخص شیرازی در این باره می گوید؛بارفتن هیات پیسین که فعالیتی در سطح کشور ندلشت و یا اگر تیمی نیم بند را برای لیگ ها معرفی کرده در نیمه راه چنان دچار مشگل شد که ابرو ریزی بود ، فکر می کردیم هیات جدید می تواند کاری انجام بدهد اما انها هم فقط حرف زده اند و کاری را از پیش نبرده اند تاز مانی که در سطح لیگ تیمداری نکنیم همچنان از قافله عقب می مانیم و هیچکس تلاش مربیان سازنده اکادمی ها ها و کانون های خود جوش را نخواهد دید،بر اساس اماری که‌گرفته ایم حدود ۱۸ بازیکن فارس در تیم های‌‌ پیکان،خاتم و سپاهان بازی‌می کنند انها از شهر و استان خود اواره شده اند ؛۱۰_۱۲مربی بین المللی داریم اما شما نمی دانید دارند چی می کشند و دلشان از بی توجهی پر از درد است؛رضا محمود زاده بازیکن ۲۱۷ سانتی متری تیم ملی نوجوانان که شما اورا موزرسکی والیبال ایران خوانده اید را من پرورش داده ام مثل وی کم نداریم انچه که نداریم بر نامه ریزی و عشق به جوانان فارس است و تا زمانی که این خلا باشد کماکان گمنام و مغموم و نا امید باقی خواهیم ماند باید واقعا به داد والیبال فارس برسند و این را فدراسیون والیبال باید رسیدگی کند