سه شنبه یازدهم مهر ماه
دفاع پدر از پسر

حق نیما عالمیان را خوردند

رفتار پرخاشگرانه تنیسور ایرانی در مسابقات پینگ پنگ بازی های المپیک بازتاب متفاوتی در دنیای رسانه داشت.

در حالی که بسیاری پرتاب راکت نیما عالمیان را بعد از شکست مقابل بازیکن انگلیس نکوهش کرده اند، رحمت عالمیان بازیکن سابق تیم ملی و پدر نیما می گوید: هم نیما عذرخواهی کرد و هم من از همه افرادی که از این بابت ناراحت شده اند، پوزش می خواهم، اما داور هنگ کنگی که کاملا تحت تاثیر سرداور انگلیسی بود با گرفتن چند خطای سرویس به کلی اعصاب نیما را در هم ریخته بود. وی در چندین دوره مسابقات جهانی و تورهای مختلف با همین سیستم سرویس زده است اما هیچ یک از داوران بین المللی از او خطا نگرفته اند چون خطایی در کار نبود. به طور کلی بازیکنی تهاجمی مثل نیما عالمیان پشت سرویس هایش نقشه هایی در سر دارد، با اینگونه اقدامات داوران خلع سلاح می شوند و تعجب من از این است که آقای جمیل لطف ا... نسب که مربی بسیار خوب و باتجربه ای است و زبان انگلیسی هم می داند، چرا نسبت به کم لطفی داوران اعتراض نکرده است چرا که در صورت درخواست وی حتی ژوری مسابقات می توانست وارد بحث شده و حق را به بازیکن ایرانی می داد. می دانید که کسب یک پیروزی در صحنه المپیک چقدر برای کشور ما بازتاب داشت و افسوس می خورم که حق مسلم نیما را داوران نادیده گرفتند.

نویسنده: عباس اسماعیلی