شنبه بیست و هفتم شهریور ماه
نیم نگاه

قدردانی از مربیان سازنده 

تجلیل از زحمتکشان و مربیان افتخارآفرین طبعا حرکتی است مثبت که انگیزه و خودباوری آنان را مضاعف می کند.

در این راستا مربیان موفق در بازی های المپیک توکیو از سوی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان مورد تجلیل قرار گرفتند و زحمات آقایان محمد نصر اصفهانی سرمربی تیم ملی تیراندازی و شهرام هروی سکاندار تیم ملی کاراته مورد تقدیر واقع شد.

ضمن اینکه این  اقدام نیکو و قابل تقدیر را ستایش می کنیم، امیدواریم که قدرمربیان سازنده در رشته های مختلف که در واقع سنگ بنای موفقیت قهرمانان را می چینند  نیز بدانیم. معلمانی  به غایت تلاشگر و بی ادعا که در تربیت نسل مستعد و جوانان آتیه دار تلاش می کنند و کمتر مورد  عنایت قرار می گیرند.

امید است علاوه  بر کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و دیگر فدراسیون های ورزشی و ادارات کل ورزش  و جوانان در استان های مختلف کشور  نیز در این مسیر قدم بردارند و با قدردانی از معلمان تلاشگر، حداقل گوشه ای از زحمات تمام  قد  آنان را پاس بدارند وانگیزه این  دسته از زحمتکشان را مضاعف کنند.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی