شنبه بیست و هفتم شهریور ماه

تیم ملی و یک پیروزی آسان

تیم‌ملی والیبال با ترکیب و سیمای دگرگون شدن در دومین مسابقه تایلند را شکست داد...

تیم‌ملی والیبال با ترکیب و سیمای دگرگون شدن در دومین مسابقه تایلند را شکست داد؛ تایلندی ها پیشینه ای طولانی در والیبال قاره دارند ولی از کوتاهی قد رنج‌ می برند؛ در این بازی نیز روی تور حریف بازیکنان بلند قامت ایران نشد در ست سوم با فاصله دار ساختن پاس آبشارزن ها و روی آوردن به حملات روی تور برای لحظاتی در سید اما نام و تجربه ایرانیان ‌بر این تیم ‌بدون مهره شاخص چربید. تایلند دیگر حتی وان چای را هم ندارد که زمانی در تیم ‌منتخب آسیا جای گرفته بود، تیم‌ملی با آرایش میلاد عبادی پور، میثم صالحی، علی اصغر مجرد، امیرحسین توخته، صابر کاطمی بازی را آغاز کرد مجرد زود آسیب دید که جایش را به رضا عابدین داد و طول بازی هم امیرحسین اسفندیار به صالحی و امین اسماعیل نژاد به جای کاظمی به میدان آمدند که اسماعیل نژاد خوب توپ زد و محمدرضا حضرت پور در لباس لیبروی روز خوبی داشت، اما تایلند هم بیش از یک حریف تمرینی بامداد فردا ایران با پاکستان و‌مربی ایرانی اش دیدار خواهد داشت این بازی ساعت پنج و نیم بامداد در ژاپن برگزار خواهد شد.

نتیجه مسابقه ایران - تایلند در سه ست ا25 در مقابل 17_12و 18 بود؛ ایران و پاکستان هر دو با دو برد فردا برای صدر نشینی پیکار خواهند کرد ولی تکلیف پخش مستقیم این دیدار در شبکه ورزش هنوز مشخص نیست.

نویسنده: جمشید حمیدی