شنبه بیست و هفتم شهریور ماه

یک عکس - یک نگاه

اینجا استان‌ چیبا محل بر گزاری والیبال جام ‌ملت های آسیاست...

 مردی که ماسک بر دهان و بینی زده و ایستاده مسعود یزدان‌پناه ناظر ایرانی کنفدراسیون آسیاست که ‌پا جای ‌پای پیشکسوتان صاحب کرسی چون زنده یاد ابراهیم نعمتی و سعیدخان درخشنده گذاشته است که هر یک وزنه های معتبری در جهان والیبال بوده اند، مسابقت در دو سالن فون بای و پورت ارنا بر گزار می شود که به ترتیب4268 و 7512هزار ظرفیت تماشاگر دارند و مشاهده می کنید که تماشاگران ژاپنی با چه نظم و ترتیبی روی صندلی ها نشسته اند و با این سیاق به حتم کرونا را شکست خواهد داد. از تجربیات یزدان‌پناه و شاهمیری که اوهم ناظر داوری است استفاده کنیم و برای لیگ بر تر خودمان که دیگر هیچ ‌مزیت و برتری در امر بر گزاری ندارد استفاده کنیم؛ البته اگر اهلیت والیبالی در این بخش از تشکیلات مشاهده شود.

نویسنده: جمشید حمیدی