جمعه بیست و ششم شهریور ماه

صابر باز هم مرد میدان شد!

صابر کاظمی جوان اول والیبال ترکمن صحرای ایران  با کسب 18 امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه با پاکستان  را به دست آورد.

میلاد عبادی‌پور نیز با 13 امتیاز در جایگاه دوم امتیازآورترین بازیکن میدان قرار گرفت.

در این دیدار تیم ایران 5 امتیاز از سرویس،  49 امتیاز از حمله، 7 امتیاز از دفاع و 14 امتیاز از خطای بازیکنان پاکستان به دست آورد.

در مقابل پاکستان، 2 امتیاز از سرویس، 30 امتیاز از حمله، 5 امتیاز دفاع و 17 امتیاز از خطای حریف به دست آورد.