جمعه بیست و ششم شهریور ماه

چرا استقلال نتوانست ،اما الهلال توانست ؟

اینکه در باشگاه استقلال چه می گذرد حرف مانیست. اینکه در باخت استقلال به الهلال چه عواملی در باشگاه مقصر هستند،حرف مانیست. اینکه استقلال پول دارد ویا ندارد حرف مانیست. حرف ما این است. چرا استقلال نتوانست الهلال را شکست دهد،اما الهلال توانست؟


حرف ما به داخل زمین مربوط می شود. حرف ما به نوع بازی استقلال مربوط می شود.
استقلالی که ما در برابر الهلال دیدیم،با انکه در جریان بازی به فرصت گل نزدیک شد،اما در نوع روند حرکتی تیم زور گلزنی نداشت.حتی اگر زمان بازی فراتر از ۹۰دقیقه به درازا کشیده می شدباز زور گلزنی نداشت،چون راه گلزنی فراموش وگم شده بود. استقلال در برابر الهلال بوی گل نمی داد. ابی ها نه تنها بوی گل نمیدادند،بلکه شکننده نیز در  خط دفاع دیده شدند. اینان تماما به نوع بازی این تیم بر میگردد ومهمتر از همه انکه یک نکته مهم به نام وظایف بازیکنان در روند تیم نقش حلقه گمشده را داشت.
اگر به گل دوم الهلال توجه داشته باشید،زمانیکه مهاجم الهلال پشت مدافعان  ودرست درجائیکه وریا غفوری باید دیده می شد اما حضور نداشت  و وریاچیزی حدود۲۰متر با وی فاصله داشت وهر چه کوشید نتوانست به وی برسد،چرا باید بحث پوشش وحمایت بدون تعریف بماند.
گل اول الهلال هم همین حکایت را داشت.وقتی مرادمند در دفع توپ سر نگون شد،چه کسی باید در پوشش به استقبال گلزن الهلال می امد؟ اصولا تمام سطوح تیم استقلال فارغ از هر گونه تعریف بود وچیزی به نام درک یکدیگر وحمایت از هم وجود نداشت.
 
اصولا در دیداری حساس وبازی در برابر یک تیم حرفه ای وقتی تیم حریف فشار بازی را در مرکزثقل زمین جستجو می کند،چرا باید با تعداد کم از هافبکهای خودی فضارا در اختیار تیم حریف  گذاشت؟
چرا نباید در این حالت سه هافبک با وظایف دفاعی،گل ساز وتهاجمی در مرکز زمین به صورت ثابت نداشته باشیم؟
گم شدن وظایف ضربه ای بود که استقلال را لحظه به لحظه کوچک می کرد.
باید به وریا تاکید می شد که اودر وهله اول دفاع است. باید به مردان خط میانی یاداوری می شد که در برابر خط میانی وفشرده و پرتعداد الهلال باید بازی من تومن انجام داد.باید به مردان خط حمله تذکر داده می شد که باید در بین دو مدافع میانی الهلال به عنوان مهاجم ثابت بازی کرد،وقتی این نکات در روند حرکتی نقش گمشده را به خود گرفت واستقلال را یک تیم پراکندهو کوچک نشان داده تا از گردونه خارج شود.
در عوض الهلال این نکات را دانست ورعایت کرد و به دوگل رسید .حتی زمانیکه تعویض ها انجام شد،در روند حرکتی این تیم با حوصله  با بازی   رو به جلوی الهلال هیچ چیزی تغییر نکرد. 
این اتفاقات هیچ ارتباطی به باشگاه وعوامل دیگر ندارد.در داخل زمین نمی دانستیم چه کاره هستیم.