چهارشنبه هفدهم آذر ماه

شروع لیگ کشتی از سوم آبان در تبریز

با برگزاری لیگ چراغ کشتی در سراسر کشور روشن می شود تا شور و هیجان دوستداران ورزش فضای کشتی ایران را گرم و دلپذیر سازد.

طبق اعلام سازمان لیگ رقابت های کشتی آزاد در تاریخ سوم آبان  با رقابت گروه )د( در شهر تبریز آغاز خواهد شد و سایر تیم ها در تاریخ ۴ ، ۵ ،۷ آبان ماه ۱۴۰۰ به مبارزه خواهند پرداخت .اما لیگ با چه هدف و انتظاری باید برگزار شود.

 باید منتظر بود و دید تا چه حدی این انتظارات از طرف فدراسیون کشتی و سازمان لیگ بر طرف خواهد شد.

 عمدتا در سراسر جهان لیگ های ورزشی برای جذب اسپانسر و تامین مسائل مالی برگزار می شود در سال های اخیر تیم هایی به لیگ ورود کردند که حتی با توجه به کسب نتیجه مطلوب نیز قرارداد های کشتی گیران را پرداخت نکرده موضوع مهمی که متاسفانه قانون قوی مبنی بر پیگیری و پرداخت از سوی سازمان لیگ نیز وجود ندارد که این معوقات کشتی گیران و مربیان را پیگیری و پرداخت کند.

 که این یک مقوله مهم است که باید در ابتدا ورود تیم ها به لیگ عنوان شود و قوانین سفت و سختی تدوین گردد که تیم ها ملزم به پرداخت کامل قرار دادهای کشتی گیران شوند.

در برخی از لیگ های معتبر دنیا قوانینی قرار گرفته که تیمی که قرارداد را طبق قانون پرداخت نکند با جریمه و محرومیت رو به رو خواهد شد که امیدواریم چنین قوانینی نیز در لیگ کشتی ما وضع گردد چون ملاک فقط برگزاری لیگ نیست و لیگ باید خروجی های مثبتی داشته باشد که تامین مسائل مالی یکی از این مسائل است.

همچنین لیگ باید بستری باشد که استعداد های کشتی که به هر دلیلی دیده نشده اند و از تیم ملی جا مانده بتوانند خود را نشان دهند و به عنوان پشتوانه کشتی از این کشتی گیران استفاده گردد‌

نویسنده: احمد دباغ