چهارشنبه سوم مرداد ماه

تیم کشتی پهلوانی استان تهران با اقتدار قهرمان  کشور شد

 امیر عرب پس پیروزی در انتخابات ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران طی سخنانی در جمع ورزشکاران قول داد ورزش پایتخت را به جایگاه واقعیش  باز خواهد گرداند،

*پس از گذشت حدود بیست سال تیم کشتی پهلوانی تهران در بین ۲۵۰ کشتی گیر از سراسر کشور ایران اسلامی عنوان نخست این مسابقات را بخود اختصاص داد و قهرمان کشور شد.