جمعه بیست و نهم تیر ماه

تحرک در پینگ پنگ مازندران

پینگ پنگ مازندران بعد از چهارسال رکود راه جدیدی را برای ارتقا و دلخوشی ورزشکاران این رشته در پیش گرفته است.

با انتخاب آقایان حبیب زاده و علی حسینی به سمت رئیس و دبیر جدید استان روزنه امیدی گشوده شود تا استانی که روزگاری رحمت و نعمت عالمیان، رستم قربانپور، محمد وهابی، محمد دنیوی و ... در سطح ملی داشت، غبار سکوت و رکود از سر راه خود بتکاند. این هیات در کنار برنامه ریزی های خود تشویق و تقدیر از پیشکسوتان را وجهه همت خود قرار داده است که در تازه ترین آنها تقدیر از محمدرضا قربانی، پیشکسوت سرشناس آملی بود که بیش از 30 برای این ورزش زحمت کشیده است و هرگز ادعایی هم مطرح نکرده است. قربانی اظهار امیدواری کرد که پینگ پنگ دوباره در شهرستان آمل نیز جان می گیرد. سالنی که 35 سال زیر راه پله های یک استخر وجود داشت، به کلی برچیده شد تا راکت به دستان این شهر دچار سرگردانی شوند. پینگ پنگ مازندران در زمان ریاست عباس زعفری دوران اوج را طی می کرد اما بعد از آن هر فردی که مسئولیت پذیرفت، کار مهمی را انجام نداده است.