دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
نیم نگاه

پدران فرافکن در ورزش!

روسای فدراسیون های ورزشی پدران جوانان این ورزشکار این کشور محسوب می شوند. آنها باید از خودگذشتگی و ایثار را به درستی معنا کنند تا فرزندان این کشور که در سایه تشکیلات آنها برای افتخار آفرینی تلاش می کنند، احساس امنیت و حمایت داشته باشند.

با علی مرادی رفاقت نسبی داریم و هیچ مشکلی بین ما و وی وجود ندارد، اما وقتی مصاحبه او را که در واقع به نوعی پاسخگویی به مطالبات پولادمردان ایرانی بود، خوانده ایم و متاسف شدیم که یک مسئول به جای دلجویی و قبول نارسایی ها، دست به فرافکنی می زند. از آقای مرادی می پرسیم آیا همه این افتخارآفرینان وزنه برداری مشکل دارند که در بیرون از گود این ورزش حسرت می خورند، آیا به مصاحبه علی داوودی نایب قهرمان المپیک توجه کرده است که مدعی شد با ماکارونی و عدس پلو و هزار و یک مشکل و نارسایی بازوان توانای خود را زیر پولاد سرد برده و مدالی ارزشمندی برای کشور عزیزمان به ارمغان آورده است.

سرمربی تیم ملی برکنار می شود و قهرمانانی چون حسین توکلی، حسین رضازاده، سجاد انوشیروانی، کوروش باقری، شاهین نصیری نیا و ... هر یک به دلایل واهی از وزنه برداری رانده شده اند بدون اینکه آقای مرادی خود به عنوان یک وزنه بردار نسبت به این خانواده احساس مسئولیت و دین کند. وزارت ورزش باید هرچه سریع تر تکلیف فدراسیون های ورزشی از جمله وزنه برداری را روشن سازد. مدال های وزنه برداری یک خورجین افتخار را برای ورزش ایران در پی داشته است.

نویسنده: جمشید حمیدی