چهارشنبه سوم مرداد ماه
پويش ورزش در خانه؛

ورزش زورخانه ای در منازل انجام می شود

فدراسیون ورزشهای زورخانه ای با اجرای طرحی ورزشکارانش را به تمرین در خانه دعوت کرد.

فدراسیون ورزشهای زورخانه ای با اجرای طرحی ورزشکارانش را به تمرین در خانه دعوت کرد.
  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ در اجرای پویش ورزش در خانه و انجام حرکات ورزشی علي عرب ورزشكار ورزش زورخانه اي و كشتي پهلواني استان گلستان و برخی از شهرستان ها تصمیم گرفتند که برای آماده سازی ورزشکاران این رشته در خانه آمادگی خود را حفظ کنند به این خاطر از همه شهرها ورزشکاران این رشته در خواست کرد که ضمن تهیه فیلم خود به صورت آنلاین فیلم به ورزش باستانی بپردازند تا این رشته را در خانه ترویج کنند و پهلوانان را به تمرین در منزل دعوت کنند.